AN7-Chủ đề 2: Niềm vui gia đình

   Karaoke Niềm vui gia đình – NXB Video Bài thực hành số 2 – Kèn phím PowerPoint và Tư liệu dạy học khác Xem các chủ đề khác: AN7 – Chủ đề 1 AN7 – Chủ đề 3 AN7 – Chủ đề 4 AN7 – Chủ đề 5 AN7 – Chủ đề 6 …
Đọc tiếp AN7-Chủ đề 2: Niềm vui gia đình

AN7-Chủ đề 1: Vui mùa khai trường

PowerPoint và Tư liệu dạy học khác Video dạy nhạc cụ TT CĐ1  Video Bài thực hành số 1 – Kèn phím Xem các chủ đề khác: AN7 – Chủ đề 2 AN7 – Chủ đề 3 AN7 – Chủ đề 4 AN7 – Chủ đề 5 AN7 – Chủ đề 6 AN7 – Chủ …
Đọc tiếp AN7-Chủ đề 1: Vui mùa khai trường

Chủ đề 8: Khúc ca tình bạn (AN6-CTST)

Nhạc beat + melody Tia nắng hạt mưa Minh họa gõ đệm Tía nắng hạt mưa PowerPoint và tư liệu tổng hợp Xem các chủ đề khác: AN6 – Chủ đề 1 AN6 – Chủ đề 2 AN6 – Chủ đề 3 AN6 – Chủ đề 4 AN6 – Chủ đề 5 AN6 – Chủ …
Đọc tiếp Chủ đề 8: Khúc ca tình bạn (AN6-CTST)