ÂM NHẠC THỜI KỲ PHỤC HƯNG

Thời đại phục hưng trong lịch sử nghệ thuật Châu Âu kéo dài trong ba thế kỷ XIV, XV và XVI; là thời kỳ của những biến đổi cách mạng trong đời sống chính trị – xã hội, trong hệ tư tưởng và văn hoá. Từ thế kỷ XIV chế độ phong kiến đã đi …
Đọc tiếp ÂM NHẠC THỜI KỲ PHỤC HƯNG