BLOGER

Xem bài viết của:

avatar for adminadmin (250)

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chuyên ngành Sáng tác.
Sáng lập TechMusic năm 2010
Hiện công tác tại Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

avatar for Nguyễn Quang ChúcNguyễn Quang Chúc (12)

Nguyễn Quang Chúc giám đốc điều hành TechMusic Hà Đông
Địa chỉ: 120 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0357 93 5979

avatar for Thu HườngThu Hường (21)

QUÊ QUÁN : Quảng Nam
Hội viên Hôiị nhạc sĩ Việt Nam
Sống và làm viêc tại Lâm Đồng