Nhạc sĩ GEORGE FRIDERIC HAENDEL (1685-1759)

1. Khái quát Haendel là nhạc sỹ tiền cổ điển người Đức. Sự nghiệp của ông giữ vai trò quan trọng trong lịch sử âm nhạc thế giới. Cuộc đời ông sống nhiều ở Anh và ông có nhiều đóng góp cho âm nhạc Anh. Haendel được công nhận là nhạc sĩ của cả Đức …
Đọc tiếp Nhạc sĩ GEORGE FRIDERIC HAENDEL (1685-1759)