Hình thức âm nhạc

Đoạn nhạc

Hai đoạn đơn

Ba đoạn đơn

Ba đoạn phức

Rondo

Biến tấu

Sonate