Phần mềm Audacity (audio)

Được phát triển bởi Audacity Team gồm nhiều thành viên thuộc các quốc gia khác nhau, được Việt hoá bởi Nguyễn Đình Trung. Đây là phần mềm xử lý âm thanh khá mạnh, miễn phí với người sử dụng. Mặc dù giao diện không được dẹp bằng WaveLab nhưng các công cụ điều khiển chính …
Đọc tiếp Phần mềm Audacity (audio)