Chép tiết tấu trên 2 bè với Sibelius

Khi chép tiết tấu trên 2 bè (dùng cho nhóm trống), nên sử dụng voice 1 cho trống con (bè trên); voice 3 cho bè dưới (trống cái).

  • Chép bè trống con trước (mặc định sẽ là voice 1
  • – Thoát chuột (bấm ESC), bấm vào số 3 ở hàng dưới bảng Keypad (voice 3)
  • – Chép nốt của bè trống cái. Nốt đầu tiên nên nhập bằng chuột, các nốt sau có thể nhập bằng bàn phím. Bấm X sau khi nhập nốt để quay đuôi (nếu cần)
  • – Lặp lại các ô nhịp: Thoát chuột; bấm vào ô nhịp vừa chép, bấm R để tự động nhân ô nhịp đã chép thanh nhiều lần.

Keep Reading

PreviousNext

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *