Chủ đề 2: Bài ca hòa bình (AN6-CTST)

 

Karaoke Tiếng chuông và ngọn cờ

Minh họa gõ đệm Tiếng chuông và ngọn cờ

Đọc và vận động theo tiết tấu – bé Khải Nguyên

Vận động theo bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ – bé Khải Nguyên

Video dạy cả bài NCTT – cô giáo Lê Diễm

Video dạy NCTT mẫu a  – cô giáo Lê Diễm

Video dạy NCTT mẫu b – cô giáo Lê Diễm

Video dạy HD gõ đệm TT a – cô giáo Lê Diễm

Video Thực hành gõ đẹm cho hát theo TT a – cô giáo Lê Diễm

Video vận động cơ thể – cô giáo Diễm

Video thực hành vận động cho cả đoạn – cô giáo Lê Diễm

PowerPoint và Tư liệu tổng hợp

Xem các chủ đề khác:

Keep Reading

PreviousNext

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *