Du xuân (Nhị: Văn Xâm; St: Lương Minh Tân)

Đây là một trong hai tác phẩm báo cáo tốt nghiệp Đại học sáng tác của Lương Minh Tân. Tác phẩm được tập luyện hết sức khẩn trương trong thời gian ngắn cùng với những tác phẩm khác. Chương trình báo cáo Tốt nghiệp Đại học sáng tác năm 2001 là năm đầu tiên bắt buộc có tác phẩm …
Đọc tiếp Du xuân (Nhị: Văn Xâm; St: Lương Minh Tân)