Du xuân (Nhị: Văn Xâm; St: Lương Minh Tân)

Đây là một trong hai tác phẩm báo cáo tốt nghiệp Đại học sáng tác của Lương Minh Tân. Tác phẩm được tập luyện hết sức khẩn trương trong thời gian ngắn cùng với những tác phẩm khác. Chương trình báo cáo Tốt nghiệp Đại học sáng tác năm 2001 là năm đầu tiên bắt buộc có tác phẩm viết cho nhạc cụ truyền thống.

Cám ơn nghệ sĩ Trần Văn Xâm, NSUT Lê Bá Phổ cùng anh chị em Khoa Nhạc cụ Truyền thống đã giúp thể hiện tác phẩm này.

Keep Reading

PreviousNext

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *